blank

blank
blankblank

Toivo Anttilan testamenttityöryhmä


Jo siinä vaiheessa, kun testamentti saatettiin tiedoksi kunnanhallitukselle, päätettiin perustaa Toivo Anttilan testamenttityöryhmä, jonka tehtävänä tulisi olemaan kaikki asiaan liittyvät käytännön järjestelyt.  Työryhmän perustaminen oli välttämätöntä siksikin, että testamentissa mainittua kulttuurilautakuntaa Aurassa ei ole ollut enää vuosiin.  Työryhmän kokoonpano laadittiin niin, että se edustaa kunnan keskeisiä toimielimiä ja toisaalta erikoisasiantuntemusta niin, että se olisi mahdollisimman toimintakykyinen ja –valtainen mitä erilaisimmissa  asioissa.  Keskushallinnon edustajana työryhmässä oli silloinen kunnanjohtaja Veijo Virtanen, silloiset kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Martti Jokinen, vapaa-aikalautakunnan Ari Vilen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannele Tanner-Penttilä työryhmän puheenjohtajana sekä taideasiantuntijana opettaja Tauno Tauriainen.  Toivo Anttilan testamenttityöryhmästä muodostettiin pysyvä toimikunta, Toivo Anttila toimikunta, joka nimetään vaalikaudeksi kerrallaan.  Alkuperäinen kokoonpano muuttui kunnanjohtaja Virtasen jäätyä eläkkeelle.  Hänen tilalleen nimettiin kunnanjohtaja Seija Österberg.  Hänen siirryttyä toisen kunnan palvelukseen keskushallinnon edustajaksi toimikuntaan nimettiin hallintojohtaja Tuula Vairinen.

Toivo Anttila-toimikunta:

Martti Jokinen 

Hannele Tanner-Penttilä  pj.         

Tauno Tauriainen

Tuula Vairinen                                      

Ari Vilen                                

 

Toimikunnan sihteerinä toimii kulttuurisihteeri Marjaana Tamminen

 

 

 

 


blankblank

   

© 2006 Auran Virtuaalimuseo - Sivuston toteutus Trival Oy

blank