Virtuaalimuseo-hanke

Tietoja hankkeesta

Nimi Virtuaalimuseo Toivon tapaan
Toteutusaika 15.1.2006 – 28.2.2007
Ohjelmayhteys Leader+

Hankkeen hakija ja päätoteuttaja
Auran kunta/kulttuuritoimi

Päärahoittaja
Euroopan unioni /EMOTR, Varsinais-Suomen TE-keskus

Ohjelma
LEADER+-yhteisöaloite/Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry

Hankkeen perustelut
Hankkeen tarkoituksena on säilyttää paikalliskulttuuria ja tuoda julki Toivo Anttilan töitä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  Tällä hetkellä Toivo Anttilan töitä säilytetään Auran kirjaston varastossa.  Anttilan töitä on ollut julkisesti esillä vain. kerran vuodessa.  Harvinainen kaitafilmimateriaali ei ole tällä hetkellä yleisön nähtävissä, koska aineistoa ei voida näyttää ilman sen digitoimista nykyaikaiseen muotoon.  Hankkeen tarkoituksena on digitoida aineisto Auran kunnan kirjastojärjestelmään.  Näin aineiston indeksointi voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella ja aineisto löytyy useilla eri hakutavoilla yhdistettynä seutukunnan kirjastojen kokoelmiin.  Tietokannan lisäksi perustetaan virtuaalimuseo, joka on internetpohjainen www-palvelu, joka toimii käyttöliittymänä tietokantaan.

Virtuaalimuseon kautta Anttilan tuotanto on kaikkien selattavissa.  Hanke on innovatiivinen, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun taiteilijan koko tuotanto tallennetaan kirjaston tuotantotietokantaan.  Tätä hanketta ovat toteuttamassa kirjasto-  ja museoalan ammattilaiset yhteistyössä.  Hanke on myös esimerkillinen siinä kuinka kirjastot ja museot voivat yhdistää aineistonsa ja osaamisensa.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoite on seutukunnallisesti tärkeän kulttuuriaineiston digitoiminen tuleville sukupolville kuin myös aineiston tunnetuksi tekeminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  Tavoitteena on digitoida Toivo Anttilan koko tuotanto.

Hankkeen henkilöstö
Aineiston digitoimiseen ja luetteloimiseen tarvitaan kokopäivätoimisesti henkilö puoleksi vuodeksi aineiston laajuuden mukaan arvioituna.  Hänellä on oltava laaja paikallishistorian tuntemus sekä digitointi- ja luettelointikokemusta.  Lisäksi tarvitaan henkilö huolehtimaan hankkeen hallinnoinnista ja tiedottamisesta.

Toteutettavat toimenpiteet ja tehtävät:
Aineiston digitoimista varten palkataan HuK Ari Vilen Kotiseutuyhdistyksestä puoleksi vuodeksi digitoimaan ja luetteloimaan aineisto kirjastotietokantaan. Kaitafilmien digitointi hankitaan ostopalveluna, samoin virtuaalimuseon tekeminen. Hankkeen hallinnointiin ja tietottamiseen palkataan Auran kulttuurisihteeri Ann-Christin Antell yhdeksi päiväksi viikossa vuoden ajaksi.  Hänellä on sekä kirjasto- että museoalan pätevyys.  Hanke pyritään toteuttamaan vuodessa vuoden 2006 aikana.

Kulttuurisihteeri Ann-Christin Antell irtisanoutui Auran kunnan palveluksesta 31.8.2006 alkaen.  Projektin hallinnoinnista ja tiedottamisesta on sen jälkeen vastannut Ari Vilen. Vapaaehtoisena työntekijänä oli Hannele Tanner-Penttilä, joka huolehti monista käytännön asioista ja loi Trival Oy:n tekemään julkaisupohjaan  virtuaalimuseon sisällön ja tekstit.

Hanketta ei saatu toteutetuksi suunnitellun vuoden kuluessa.  Jatkoaikaa anottiin 28.2.2007 asti, jolloin hanke saatiin päätökseen.
Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 24.568 euroa.

Hyväksytty julkinen rahoitus
Julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksytystä kokonaisrahoituksesta on 80 % eli enintään 19.654 euroa.
Siitä
EU:n rahoitusosuus on 50 % eli enintään 9.827 euroa
Valtion rahoitusosuus  30 % eli enintään 5.896 euroa
Kuntien rahoitusosuus 20 % eli enintään 3.931 euroa
Muu julkinen rahoitusosuus on 0 %.

Hyväksytty yksityinen rahoitusosuus
Yksityinen rahoitusosuus hankkeen hyväksytystä kokonaisrahoituksesta on 20 % eli enintään 4.914 euroa.
Hankkeen rahoitus on toteutettava rahoitussuunnitelmaa noudattaen.

Yhteistyökumppanit:

Varsinais-Suomen TE-keskus
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry
Auran kunta
Toivo Anttilan rahasto/Toivo Anttila-toimikunta

Hankkeen teknisenä toteuttajana:
Trival Oy
Turun Elokuvaajat ry