Virtuaalimuseo Toivon Tapaan

Tämän virtuaalimuseon perustana on taiteilija Toivo Anttilan vuonna 2001 tekemä testamenttilahjoitus Auran kunnalle. Koko Anttilan taiteellinen tuotanto siirtyi Auran kunnan omistukseen .  Yli tuhat valokuvaa, maalauksia, piirustuksia, grafiikanlehtiä, muutama veistos, ex libris-kokoelma ja mittava määrä kaitafilmejä.

Toivo Anttila on tallentanut kuviinsa Auran ja lähiseudun tärkeää kulttuuriaineistoa, paikallishistoriaa, mikä kiinnostaa ihmisiä. Aineistoa on paljon, mutta Auran kunnalla ei ole paikkaa, missä se pääsisi laajamittaisesti esille.  Sen vuoksi Auran kunta on  EU-rahoitteisen Leader+-hankkeen turvin rakennuttanut tämän virtuaalimuseon, missä Anttilan tuotanto saadaan laajasti esille.

Virtuaalimuseo on rakennettu näyttelytilaksi, missä vierailija voi tutustua Toivo Anttilan pitkän elämän taipaleeseen ja otoksiin hänen monipuolisesta taiteellisesta tuotannostaan  ja myös vaihtuviin näyttelyihin. Täällä voi tutustua virtuaalimuseo-hankkeeseen ja sitä edeltäneeseen jo muutaman vuoden työvaiheeseen, jonka aikana Toivo Anttilan jäämistöä on järjestelty niin, että se voisi jatkossa olla nykyisin henkilöstövoimavaroin hallittavissa.

Hankkeen innovatiivinen osa, kaikkien teosten digitointi ja luettelointi Auran kirjaston tietokantaan mahdollistaa tutustumisen kaikkiin Anttilan valokuviin ja teoksiin teksteineen. Tietokantaan päästään virtuaalimuseon linkin kautta tai kirjaston verkkokirjastosivun kautta.

Hanke on mahdollistanut seutukunnallisesti tärkeän  kulttuuriaineiston  digitoimisen tuleville sukupolville ja aineiston tunnetuksi tekemisen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tervetuloa verkkomuseoomme!