Toimikunta työssään

Työryhmä pääsee hitaasti työhön käsiksi

Yllättävän käänteen asioiden etenemiseen aiheutti testamentin tiedoksi saattaminen kaikille asianosaisille. Kului noin vuosi ennen kuin asian käsittely oli tullut virallisesti siihen pisteeseen, että työryhmä oli toimivaltainen.  Vasta sen jälkeen alkoi käytännön työ, joka sekin osoittautui hitaasti eteneväksi pienten askelten palapeliksi.

Työryhmä työssään

Kun työhön päästiin, sitä on ollut paljon ja kaiken kattavaa. Tuntui vaikealta ryhtyä ihmisen mitä yksityisimmän alueen eli kodin konkreettiseen purkamiseen. Työryhmä on huolehtinut tiskauksesta, asunnon tyhjentämisestä, myynnistä, irtaimen huutokaupasta, hautakiven hankinnasta, haudan hoidon järjestämisestä, taiteen käytön suunnittelemisesta, teosten säilyttämisestä, tekijänoikeusasioiden selvittämisestä. Tässä vain muutamia esimerkkejä. Kokouksia, pohdintaa, eri vaihtoehtojen puntarointia. Miten varat käytetään niin, että taiteilijan työt saadaan säilymään tuleville polville, mahdollisimman monen nähtäville ja varat riittäisivät pitkälle tulevaisuuteen  toiminnan kulujen kattamiseen. Parasta oli miettiä rauhassa ja tarkkaan.