Toivon testamentti

Toivon testamentti ja sen toteuttaminen

Auran kunta otti  kiitollisuudella vastaan syyskuussa 2001 kuolleen taiteilija Toivo Anttilan testamenttilahjoituksen.  Topi, niin kuin me auralaiset häntä tuttavallisesti olemme tottuneet nimittämään, oli tehnyt testamentin saman vuoden helmikuussa.  Testamentti koski koko hänen omaisuuttaan. Testamentin sisältö oli varsin väljä ja vaihtoehtoja antava, mutta ohjeisti kuitenkin riittävästi, jotta testamentin toimeenpanijoiden on ollut helppo noudattaa lahjoittajan viimeistä tahtoa arvailematta.

Testamentissa oli yksi toivomus ja yksi määräys

Ensiksi Topi toivoi,  jos kunta pitää omistuksessaan hänen jälkeensä jättämän asunnon, vuokralaiset tulee valita niin, että heistä ei ole häiriötä talon muille asukkaille. Takuuta tällaisen  toiveen  toteutumisesta kunta ei voinut ottaa vastuulleen, joten asunto myytiin.  Se testamentin mukaan oli mahdollista.

Toiseksi Topi määräsi kulttuurilautakunnan  lausunnonantajaksi kaikkiin taiteelliseen tuotantoon liittyviin toimenpiteisiin. Kunnalla on testamentin mukaan mahdollisuus myydä tai lahjoittaa joko osa tai koko hänen taiteellinen tuotantonsa.  Jos kunta pitää taidetta omistuksessaan, se on velvollinen luovuttamaan teoksia mahdollisiin näyttelyihin ja voi periä kohtuullisen korvauksen taiteen lainaamisesta. Muilta osin testamentissa ei rajoitettu taiteellisen tuotannon käyttöä tai esillepanoa.  Muita ohjeita, toivomuksia, velvoitteita tai määräyksiä testamentissa ei ollut.