Visaiset pähkinät

Perinnön saajan visaiset pähkinät:

Miten toimia? Miten saada taiteilijan monipuolinen tuotanto esille?

Testamenttilahjoituksen vastaanottaminen kiittäen ei pelkästään riitä.Taiteellisen työn arvostaminen tarkoittaa mm. sitä, että taiteilijan teoksia tuodaan yleisön nähtäville. Pienissä kunnissa on harvoin tiloja, joihin teokset voidaan kokonaisuutena sijoittaa. Toivo Anttila toimikunnassa mietittiin ja etsittiin toimintatapoja, joilla  mahdollisimman suurelle osalle kuntalaisista voidaan tarjota mahdollisuus päästä tutustumaan Toivo Anttilan  monipuoliseen  tuotantoon ja paikallishistorialliseen perintöön.

Auran uuteen kirjastoon nimettiin Toivo Anttila-huone, jonne sijoitettiin pysyvästi hänen muotokuvansa, kipsipäänsä ja vähäinen määrä muuta esineistöä muistuttamaan kävijöitä saamastamme testamenttilahjoituksesta. Tilaan ei ole mahdollista järjestää pysyvää laajaa  näyttelyä.    Tilaa käytetään  pienenä kokoushuoneena ja pienryhmätilana useine tietokoneineen alkuperäisen suunnitelman mukaan.  Auran kunnalla ei ole muutakaan yhtenäistä tilaa, mihin voitaisiin rakentaa  pysyvä näyttely.

Materiaalia ja ideoita perintö antaa erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Tätä elämäntyötä ei haluta kätkeä arkistojen uumeniin. Ja siksi erilaista valmistelutyötä on paljon ja monet työt vaativat myös rahaa.   Esimerkiksi filmit valmistellaan nykytekniikan vaatimaan esitysmuotoon. Taiteellisen työn arvostaminen muulla tavoin kuin panemalla työt pysyvästi esille vaatii aina merkittävää työpanosta ja paneutumista asiaan. Pysyvän kokoelman esilläpitäminen olisi helppo ratkaisu. Kun se ei ole mahdollista, töitä on sijoitettu auralaisiin julkisiin tiloihin, jotta mahdollisimman monilla olisi tilaisuus nähdä niitä arkiaskareissaan.

Filmimateriaalin digitoinnin jälkeen on mahdollista järjestää myös filmi-iltoja. Sen jälkeen, kun filmimateriaalin historiatieto on saatu kartoitetuksi yleisötilaisuuksien keskusteluissa, filmikopioita voivat kaikki lainata kirjastosta.

Säilytystilat viimein saman katon alla

Vuosien varrella on tehty paljon työtä. Kaikki se, mitä ei voida säilyttää tai käyttää omassa toiminnassa, on myyty tai lahjoitettu/lahjoitetaan muihin museoihin. Kaikki muu materiaali on järjestetty ja luetteloitu ja sille on järjestetty säilytystila Auran kirjastoon.

Ja sitten ratkaisu löytyy…

Työn edetetessä Auran innovatiivisista toimistaan tunnettu kirjastotoimenjohtaja Ulla-Maija Maunu ja silloinen kulttuurisihteeri Ann-Christin Antell esittivät ajatuksen EU-rahoitteisen hankkeen käynnistämisestä, missä yhdistettäisiin ensimmäisen kerran kirjaston aineistotietokanta ja virtuaalimuseo lähes rajattomaksi näyttelytilaksi, missä Toivo Anttilan pitkä elämän tarina ja hänen monipuolinen tuotantonsa saadaan laajasti esille tulevillekin polville.

Tuumasta toimeen.  Kirjastotoimessa laadittiin hankesuunnitelma, Toivo Anttila- toimikunta oli innostuneesti mukana pitäen itsestään selvänä, että hankkeen vaatima yksityisrahoitusosuus maksettaisiin rahaston varoista.  Kunnanhallitus hyväksyi hanke- ja rahoitussuunitelman ja Varsinais-Suomen TE-keskus antoi hyväksyvän päätöksen hankehakemukselle.  Hanke käynnistettiin ja nyt liikutaan jo hankkeen tuottamilla sivustoilla tutustumassa Toivo Anttilan elämään ja taiteelliseen tuotantoon.