Kiitokset

Kiitokset kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille!

Ilman Toivo Anttilan testamenttilahjoitusta tätä museota ei olisi ollenkaan.

Suuri kiitos kuuluu myös kaikille muille rahoittajille, EU:lle, valtiolle ja Auran kunnalle.

Kiitos hankkeen ideoijalle kirjastotoimenjohtaja Ulla-Maija Maunulle!  Kiitos hankkeen henkilöstölle Ari Vilenille ja jo muualle ehtineelle Ann-Christin Antellille. Ari Vilen tutki yksityiskohtaisesti ja paljon tietoa tuottaen Toivon Anttilan kuvamateriaalin , digitoi ja luetteloi  sen kirjaston aineistotietokantaan.  Hankkeen projektipäällikkönä Ann-Christin Antell oli huolellisesti suunnitellut ja pitkälle toteuttanutkin hankkeen kulun ja hallinnoinnin ennen siirtymistään toiseen työpaikkaan. Ari Vilen jatkoi projektipäällikkönä hankkeen viimeiset kuukaudet täydentäen vielä aikaisempaakin tehtäväänsä.  Kiitos Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n hankehenkilöstölle, joka on ystävällisesti neuvonut hankkeen hallinnollisissa asioissa.

Palkatun henkilöstön työpanoksen lisäksi on tarvittu ostopalveluita, jotka eivät aina tuottaneet hyvää tulosta tai eivät tulosta ollenkaan.  Siksi on erityistä aihetta kiittää Trival Oy:n henkilökuntaa ystävällisestä, ammattitaitoisesta ja nopeasta palvelusta, mikä mahdollisti hankkeemme pysymisen lähes suunnitellussa aikataulussa. Pelasti hankkeemme. Samoin lämmin kiitos kuuluu Turun Elokuvaajat ry:lle hedelmällisestä yhteistyöstä.

Erityisen kiitoksen saavat lehtitalot ja toimittajat, jotka ovat antaneet materiaalinsa museomme käyttöön. Pertti Haapaniemi on ojentanut auttavan kätensä työstä iloiten. Kiitos Heidi Sadonojalle kuvien siirrosta sähköiseen muotoon ja  Pertti Kansalle  filmiarkistosta.  Kiitos kaikille erikseen mainitsemattomille, jotka ovat osaltaan olleet auttamassa tässä mittavassa projektissa.

Tämän toimijajoukon työn, Toivo Anttila-toimikunnan ja museohankkeen ohjausryhmän antamien suuntaviivojen pohjalta on  ollut hyvä laatia virtuaalimuseon tämän hetkinen sisältö. Materiaalia on runsaasti. Museomme on elävä, täydentyvä museo.